Navnet mitt er Marit, og det er jeg som driver dyrlegekontoret i Heradsbygda.

Livets tilfeldigheter gjorde sitt til at jeg endte opp på et småbruk her i bygda - og her trives jeg godt sammen med familien min!

Allerede som lita jente drømte jeg om å bli dyrlege. Og i 2008 var jeg ferdig utdannet veterinær.

Jeg fikk meg jobb på en av de større klinikkene i Trondheim umiddelbart etter avsluttet studie. Nyutdannet og entusiastisk gikk jeg i gang! Jobbet seint og tidig, og syntes det var givende og spennende. Etterhvert gikk turen fra Trøndelag til Hedmark. Vel 10 år og 2 barn senere hadde tankene mine om veterinæryrket endret seg. Lange stressende dager, vakter og store kjøreavstander ble svært krevende å kombinere med det å være småbarnsmor, og det endte etter hvert med at jeg sluttet som veterinær.

Siden den gang har jeg hatt et vikariat i Mattilsynet - en svært lærerik erfaring, som jeg også tar med meg inn i jobben som klinisk praktiker. I tillegg har jeg tatt en pedagogisk utdanning og prøvd meg som lærer i videregående skole- også veldig spennende. 

Men nå åpner jeg altså mitt eget lille veterinærkontor. Målet mitt er å drive en dyrlegepraksis som skal være et godt tilbud til dyreeiere her i nærområdet. En enklere praksis hvor svært mange av de dagligdagse problemstillinger kan løses, og hvor jeg bistår med henvisning i tilfeller der mine tjenester ikke strekker til.

En praksis som for min egen del skal være til å leve av og leve med.

Med dette har jeg fortalt litt om min bakgrunn, og min visjon for å starte Dyrlegen i Heradsbygd AS.

Nå ser jeg fram til å ta imot to- og firbeinte på det nye kontoret mitt.

Velkommen skal dere være!