Tjenester

Forebyggende behandling


- Årlige helsekontroller

- Vaksinering

- Riktig parasittbehandling

- ID-merking

- Kastrering 

- Ernæring

- Øvrig rådgivning 


Alle ønsker vi jo å kunne ha dyrene våre så lenge som mulig. En forutsetning for å lykkes med det, er at vi gir dem muligheten til å leve et sunt liv.  Det innebærer for det første å velge vekk de rasene som ikke er avlet fram på etisk grunnlag med god helse som førsteprioritet.  Å bruke god tid på å sjekke ut hva slags hund/katt du anskaffer, er helt essensielt for starten på et godt hunde/katteliv. Deretter handler det om å følge dem opp gjennom hele livet - ethvert dyr er prisgitt at deres eier har fokus på å gi dem god livskvalitet. 

Og det vil jeg som veterinær hjelpe deg til å lykkes med! 

Øvrig behandling


Ved mistanke om sykdom, eller også ved kjent sykdom, vil det i alle tilfeller kreve både kompetanse og medisinsk utstyr for riktig diagnostisering og behandling.


Jeg har et godt utstyrt laboratorie hvor jeg kan analysere mange typer prøver. Ellers sendes ulike prøver til laboratorier både i Norge og i utlandet - alt etter hva det er vi søker svar på. 

Jeg foretar hudutredninger. Samt behandling av hud og øreproblemer.  

Jeg tilbyr et visst utvalg av akutte og planlagte kirurgiske inngrep, men jeg er også veldig klar på hva jeg henviser videre. Mange veterinærer har spesialfelter, og jeg finner den klinikken som kan gi ditt dyr den behandling som trengs.

Tannbehandling innebærer alt fra å vurdere bittet på den lille valpen til å sørge for god tannhelse hos den 17-år gamle katten. Jevnlige munnhelsekontroller er veldig viktig (sjekkes alltid ved årlig helsekontroll) og god tannhelse er avgjørende for at dyret skal ha det godt. Jeg har utstyr og kompetanse til å utføre mye innen tannhelse -og ved de mer kompliserte tilfellene henviser jeg til flinke kolleger.

Av og til kan det av hensyn til dyrets beste være behov for at dyrlegen kommer på hjemmebesøk. I de tilfeller der det er praktisk uten at det går utover kvaliteten på jobben som skal utføres, tilbyr jeg det!

Enten vi vil det eller ei, kommer våre kjære firbeinte venner en dag til livets slutt, og har det best om de får lov å sovne inn. Å ta denne avgjørelsen er både vondt og vanskelig. Som veterinær hjelper jeg deg med å vurdere når tiden er inne, og jeg gjør det jeg kan for at du som dyreeier får en fin og verdig avskjed med en god følgesvenn -enten det skjer på klinikken eller i dyrets trygge omgivelser hjemme.

                             -

Dyrlegen i Heradsbygd er i den store sammenheng et lite dyrlegekontor. Pasienter med mer kompliserte problemer enn det jeg kan ta på meg, henvises derfor til større klinikker/ spesialister. Enten etter innledende undersøkelser hos meg, eller kanskje avgjør jeg allerede på telefon at dette krever henvising. Mitt hovedfokus vil være at dyret får riktig hjelp og behandling. 

Klikk på bildet for å lese mer om SPECIFIC

Salgsvarer

Jeg selger fôr fra SPECIFIC.
Samt godbiter, tyggebein og noe utstyr til hund og katt.
Etter ønske fra mine kunder kan jeg vurdere å ta inn andre produkter, men i all hovedsak henviser jeg da heller til et rikt utvalg av butikker som selger utstyr til hund og katt i området.